Privacy Policy

CELINE ROELENS GCV verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden

CELINE ROELENS GCV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (inclusief klantenadministratie, opvolging van bestellingen/leveringen, facturering, opvolging van kredietwaardigheid en het versturen van marketing- en gepersonaliseerde advertenties).

Rechtsgrondslag(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 (a) toestemming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor zover de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 (a) toestemming, heeft de klant altijd het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Overdracht aan derden

De persoonsgegevens van de klant worden niet gedeeld met andere bedrijven binnen de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die worden verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten (inclusief op het gebied van boekhouding).

Recht op toegang, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en kan deze corrigeren (of laten corrigeren) indien ze onjuist of onvolledig zijn, laten verwijderen, de verwerking ervan beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), inclusief profilering op basis van die bepalingen.

Daarnaast heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te ontvangen en de persoonsgegevens naar een ander bedrijf te laten sturen.

Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, wordt de klant verzocht:

De instellingen van zijn klantaccount zelf aan te passen; en/of

Een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@celineroelens.be

Direct marketing

De klant heeft het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

Klacht

De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

make an appointment